RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Badania i Rozwój na Dolnym Śląsku – zaproszenie do udziału w badaniach

21 lutego 2016

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do udziału w badaniu Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, dotyczącego sfery rozwojowo-badawczej, potencjału oraz znaczenia Dolnego Śląska. Liczymy, że zebrane dane pozwolą na lepsze formułowanie strategii innowacji oraz alokacji wsparcia na ten cel, zarówno na poziomie regionalnym jak i krajowym.

Przy Państwa pomocy będziemy mogli stworzyć raport służący kompleksowemu podsumowaniu obecnego potencjału regionu w tym zakresie, przedstawieniu całościowej oferty jednostek badawczo rozwojowych oraz realizacji dalszych działań.

Działalność badawczo-rozwojowa, powiązana z nią infrastruktura oraz kapitał ludzki stają się coraz silniejszym atutem aglomeracji wrocławskiej oraz całego regionu Dolnego Śląska, zarówno jeżeli chodzi o rozwój firm polskich, jak i pozyskiwanie projektów inwestorów zagranicznych. Sfera B+R zaczyna być uznawana za lokalną specjalizację Wrocławia na tle innych ośrodków miejskich.

W związku z powyższym zapraszamy do podzielenia się z nami Państwa doświadczeniami w tej kwestii. Będziemy wdzięczni za odpowiedź na pytania zawarte w kwestionariuszu, który znajdą Państwo pod linkiem: http://mysurveylab.com/pageTag/SurveyCampaign/cId/b2002b234cbe51f7b742ab314e9aeaed1f3da1d05/

Badanie jest poufne i realizowane przez ARAW we współpracy z firmami PWC i Antal International.

Wierzymy, że publikacja raportu oraz skorzystanie z zawartych w nim danych pozwoli na zainicjowanie wielu nowych i interesujących projektów i inicjatyw.

Po zakończeniu badań, wszyscy uczestnicy otrzymają raport, opracowany na podstawie zebranych wyników.


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?