RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Podwyżki dla pielęgniarek / położnych POZ – procedura

18 stycznia 2016

1. Wnioski do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych – o zaopiniowanie projektu podziału środków (wzór przesłany w załączeniu) – należy złożyć jak najszybciej. Bardzo ważne jest, by w projekcie podziału środków nie wskazywać konkretnych kwot, które będą podlegać podziałowi (te będą się zmieniać każdego miesiąca w zależności od liczby pozytywnie zweryfikowanych przez NFZ deklaracji wyboru), lecz poprzestać na ich opisie np. w taki sposób jak w przesłanym wzorze.

2. Projekt podziału środków (wraz z załącznikiem nazwanym „1b”) oraz opinię Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych należy złożyć w terminie do dnia 31.01.16 (w zakresie jego ustalenia trwają jeszcze konsultacje, ale ten termin jest najbardziej prawdopodobny), jeśli do tego dnia nie będzie opinii Izby, dokumenty należy złożyć bez niej, informując NFZ o braku tejże opinii.

3. Środki przeznaczone na podwyżki mogą być podzielone inaczej niż w załączonym, przykładowym wzorze (gdzie dzielone są równo na każdy z etatów) w razie pozytywnej opinii Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. W razie jej braku bądź opinii negatywnej, sugerujemy podział równy (na co zdają się wskazywać zapisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie OWU z dnia 14.10.2015 r.).

4. Dodatkowe środki zalecamy wypłacać bez aneksu do umowy o pracę, jako dodatek do wynagrodzenia:
– poprzez uwzględnienie dodatku na dodatkowej liście płac i wysłaniu ich odrębnym przelewem (i to dopiero z chwilą otrzymania tych środków z NFZ) lub
– poprzez jednostronne oświadczenie (decyzję) pracodawcy, wedle której dodatek ten jest przyznawany pod warunkiem otrzymania stosownych środków z NFZ i jedynie przez okres czasu, w którym środki te istotnie będą przez NFZ przekazywane.

W obu przypadkach proponujemy także przekazywanie podwyżek na konto pracowników odrębnymi przelewami – w celu prostego udokumentowania faktu wydania całości otrzymanych środków na podwyżki w razie potencjalnej kontroli.

 

Załączniki:

1. opracowanie – podwyzki dla pielęgniarek i położnych poz wersja graficzna

1a oświadczenie comiesięczne do NFZ

1b oświadczenie do NFZ

2. podwyżki dla pielęgniarek Izba Pielęgniarek pismo przewodnie

3. Sposób podziału środków finansowych pielągniarki poz


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?