RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Komunikat Federacji PZ w sprawie podwyżek dla pielęgniarek

22 stycznia 2016

Szanowni Państwo,

W związku z przesłanym przez Biuro Federacji schematem działania dotyczącym realizacji podwyżek dla pielęgniarek, położnych i higienistek szkolnych, informujemy, iż w części województw Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych negatywnie opiniują przesyłane przez świadczeniodawców plany podziału środków przewidzianych na podwyżki.

Izby domagają się:
1. Wskazania konkretnych kwot, które będę podlegać podziałowi.
2. Wskazania nazwisk pielęgniarek, których dotyczyć będą podwyżki.

Wobec powyższego, informujemy, iż:

– Żądania Izb pozbawione są podstaw prawnych.
– W razie negatywnej opinii Izby bądź jej nie przesłania do świadczeniodawcy w określonym w OWU terminie, świadczeniodawca ma pełne prawo samodzielnie dokonać podziału środków przeznaczonych na podwyżki – w sposób równy – zgodnie z rozesłaną procedurą.

Wskazujemy jednakże, iż w część województw doszło do kompromisu, który jest dopuszczalny pod względem prawnym i który poddajemy pod rozważenie i ewentualne zastosowanie:

1. W żadnym przypadku nie podajemy w planach podziału kwot, które będą podlegać podziałowi, poprzestając na ich ogólnym opisaniu tak, jak w przygotowanych wcześniej dokumentach.
2. Świadczeniodawcy podadzą nazwiska pielęgniarek, których dotyczą środki na podwyżki – pod warunkiem jednak, iż dana Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych zaopiniuje przesłane plany podziału pozytywnie.

W sytuacji, w której dana Izba nie zaaprobuje w/w kompromisu, nie zalecamy podawania im ani nazwisk ani tym bardziej kwot (jeszcze raz podkreślamy, że w żadnym wypadku w planach podziału nie podajemy żadnych konkretnych kwot, które będą podlegać podziałowi).


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?