RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Umowy POZ na okres 01.01.2016 – 30.06.2016

28 grudnia 2015

W związku z zawartym w dniu 23.12.2015r. porozumieniem z Ministrem Zdrowia oraz Prezesem NFZ, w dniu dzisiejszym DOW NFZ przesłał informacje mailowe do członków PZ „Komunikat dla Świadczeniodawców POZ

Podpisywanie aneksów dotyczących przedłużenie umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że Na podstawie art. 23 ust.1 ustawy z dnia z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 1138), Dyrektor DOW NFZ podjął decyzję o przedłużeniu terminu obowiązywania umów o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej do 30.06.2016r.

W związku z powyższym na portalu świadczeniodawcy umieszczono stosowny aneks.

W związku z powyższym na portalu świadczeniodawcy umieszczono stosowny aneks. W/w aneks należy wydrukować w dwóch egzemplarzach, podpisać i dostarczyć do Narodowego Funduszu Zdrowia przy ul. Joannitów 6 we Wrocławiu (pokój 107) lub właściwej dla Państwa Delegatury w Legnicy, w Wałbrzychu lub Jeleniej Górze – do 31.12.2015r.”

Prosimy o wstrzymanie się z podpisywaniem i wysyłaniem aneksu. W dniu 28.12.2015 (poniedziałek) zostanie umieszczony komunikat Federacji PZ potwierdzający zgodność porozumienia ze stanem faktycznym.

Biuro Pracodawcyzdrowia


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?