RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Przedłużenie aneksowania – projekt ustawy

7 grudnia 2015

Szanowni Państwo.
Na stronie Sejmu pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którym proponuje się wydłużenie okresu na jaki mogą zostać przedłużone umowy o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej zawartych w poszczególnych zakresach, na okres nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2017 r.

Link: http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-26-2015/$file/8-020-26-2015.pdf

Projekt zgłosili posłowie PiS zapewne zatem w najbliższych dniach zostanie
przegłosowany.


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?