RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Plan działania Ministra Zdrowia

3 grudnia 2015

Szanowni Państwo.
1 grudnia odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia, na którym Minister Zdrowia wraz ze współpracownikami przedstawił „Informację Ministra Zdrowia o kierunkach planowanych działań resortu w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli w latach 2015-2019”.
Prezentując plany Minister wskazał:

O Problemy zastane: projekt P1 (ratują co się da, ale prace są zagrożone); mapy potrzeb zdrowotnych (będą kontynuować i postarają się zmieścić w harmonogramie); pielęgniarki (szukają, skąd wziąć pieniądze, bo poprzednia ekipa nie zostawiła rezerwy na realizację porozumienia).

O Plany legislacyjne:

1) Projekt „leki 75+” – ma to być projekt rządowy;

2) Przesunięcie kontraktowania o rok – projekt poselski;

3) Przepisy hamujące komercjalizację oraz prywatyzację placówek medycznych;

4) Refundacja – prace nad polityką lekową państwa oraz kwestiami związanymi z wywozem leków z Polski;

5) Stopniowe przechodzenie na finansowanie budżetowe i likwidacja NFZ – będą pracować nad przenoszeniem określonych obszarów na finansowanie budżetowe;

6) Uregulowanie kwestii kadr medycznych – wynagrodzenie, kształcenie;

7) Rozważenie kwestii powrotu medycyny do szkół;

8) Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej (lekarz rodzinny jako koordynator leczenia);

9) Model pakietów opieki koordynowanej;

10) Zmiany w zakresie pakietu onkologicznego;

11) Wdrażanie przepisów unijnych (gł. kwestia krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz badania kliniczne);

12) Praca nad NPZ;

13) Analiza i zmiany w zakresie zdarzeń medycznych oraz przepisów obligujących placówki medyczne do dostosowania do wymagań sanitarnych.


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?