RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

konkurs 2.1 E-usługi publiczne ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej,

30 grudnia 2015

Wsparcie udzielane będzie beneficjentom realizującym przedsięwzięcia na terenie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej określonego w Strategii ZIT AW.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się m.in. następujące typy beneficjentów:

  • podmioty lecznicze działające w publicznym systemie opieki zdrowotnej;
  • organizacje pozarządowe (w tym organizacje turystyczne oraz LGD);
  • uczelnie/szkoły wyższe, ich związki i porozumienia;
  • jednostki naukowe;
  • jednostki badawczo-rozwojowe;
  • porozumienia ww. podmiotów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

2.1. A Tworzenie lub rozwój (poprawa e-dojrzałości) e-usług publicznych (A2B, A2C), tj. projekty m.in. :

d) zakładające rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-zdrowia;

2.1 B Tworzenie lub rozwój elektronicznych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A), niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych. Elementem przedsięwzięcia może być tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C).

Dofinansowaniem w tym zakresie objęte zostaną projekty:

b) podmiotów leczniczych działających w publicznym systemie opieki zdrowotnej, ukierunkowane na rozwój elektronicznych systemów (przygotowanych do integracji z platformami centralnymi), w tym gromadzenie oraz udostępnianie danych medycznych, tworzenie i rozwijanie zasobów cyfrowych, a także rozwój procesu elektronicznej obsługi pacjenta.

Zakup wyposażenia i wytworzenie niezbędnej infrastruktury informatycznej, jest przewidziany w wyżej wymienionych kierunkach wsparcia wyłącznie jako jeden z elementów projektu służący osiągnięciu celów projektu. Inwestowanie w tzw. twardą infrastrukturę jest możliwe jedynie, o ile warunkuje to realizację celów projektu, zaś przeprowadzona analiza wykazuję niedostępność zasobów administracji publicznej.

Projekty powinny zawierać element zapewniający bezpieczeństwo systemów teleinformatycznym oraz przetwarzanych danych osobowych.

Alokacja w ramach konkursu wynosi – 6 016 000 Euro, tj. 25 646 809,60 PLN

więcej informacji pod linkiem:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/21-E-uslugi-publiczne-214-E-uslugi-publiczne-ZIT-Aglomeracji-Walbrzyskiej

W najbliższym czasie Związek zorganizuje spotkanie dla Czonków w sprawie mozliwości pozyskania środków w tym konkursie. O szczegółach powiadomimy.

Iwona Wójcik

Dyrektor Biura


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?