RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Harmonogramy naboru wniosków o dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej na rok 2016

16 grudnia 2015

Szanowni Państwo,

 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zamieściło już wszystkie harmonogramy planowanych na 2016 rok konkursów projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.  Na 2016 rok we wszystkich programach z perspektywy 2014-2020 zaplanowano 960 konkursów, w tym 128 z programów krajowych i 832 z regionalnych. Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie obejmująca wszystkie konkursy to 56,3 mld zł, w tym 25,4 mld zł przewidziano w programach krajowych a 30,9 mld zł w programach regionalnych.

 

Program Infrastruktura i Środowisko

W 2016 r. planowane jest uruchomienie 26 naborów. Całkowity budżet wszystkich zaplanowanych na przyszły rok konkursów wyniesie ok. 11,25 mld złotych.

Przewidywane są konkursy w sektorach transportu (m.in. dla projektów dotyczących rozwoju systemu kolejowego w miastach oraz inwestycji mających na celu unowocześnienie taboru kolejowego), energetyki (m.in. dla projektów dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucji), środowiska (m.in. gospodarka odpadami komunalnymi) i kultury.

Program Inteligentny Rozwój

W 2016 r. planowane jest uruchomienie 23 konkursów. Ich całkowity budżet wyniesie 6,2 mld zł. Dodając do tego nabory ciągłe, które rozpoczęły się w tym roku i będą trwały w kolejnym, to łączna kwota zaangażowana na konkursy wynosi 7,9 mld zł.

Pierwsze, styczniowe nabory wniosków zostaną ogłoszone jeszcze w grudniu 2015 r.: 9 grudnia zostanie rozpisany konkurs na Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock – nabór rozpocznie się 12 stycznia przyszłego roku. 15 grudnia ogłoszony zostanie konkurs na Proinnowacyjne usługi Instytucji Otoczenia Biznesu dla MŚP – wnioski będą przyjmowane od 18 stycznia 2016 r.

Program Wiedza Edukacja Rozwoju

W POWER zaplanowano 63 konkursy na kwotę blisko 2 mld zł.

W pierwszym kwartale 2016 r. zostanie ogłoszony konkurs „Nowe programy kształcenia” realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jego celem jest dostosowanie programów studiów do oczekiwań pracodawców i stworzenie lepszych większych szans absolwentom na znalezienie pracy. Na ten cel przeznaczone zostanie 200 mln zł. Przez cały przyszły rok kontynuowane będą także działania realizowane w ramach pakietu Gwarancji dla Młodzieży. Zaplanowano łącznie 11 konkursów na projekty dotyczące wspierania osób młodych pozostających bez pracy, na które przeznaczono 224,6 mln zł.

Program Polska Wschodnia

W 2016 roku zaplanowano 9 konkursów na kwotę 1,7 mld zł.

Największy konkurs o wartości ponad 1 mld zł dotyczyć będzie projektów drogowych. Pozostałe konkursy dotyczyć będą głównie wsparcia dla przedsiębiorców, szczególnie MŚP.

Program Polska Cyfrowa

W 2016 roku w POPC zaplanowano 7 konkursów na kwotę 4,24 mld zł.

Największa alokacja (3 mld zł) zostanie przeznaczona na konkurs, w którym dofinansowanie otrzymają projekty dotyczące zapewnienia możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, eliminujące terytorialne różnice w tym zakresie. Nabór ogłoszony będzie w IV kwartale2016 roku.

Regionalne Programy Operacyjne

W przyszłym roku samorządy województw w ramach 16 RPO planują ogłosić 832 konkursy na kwotę 30,9 mld zł.

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Beneficjenci z Polski mogą też aplikować (samodzielnie lub w międzynarodowych partnerstwach) o wsparcie w Programach EWT.

W 2016 r. rozpoczną się nabory w dziesięciu programach EWT: Polska-Słowacja, Polska-Saksonia, Południowy Bałtyk, Czechy-Polska, Brandenburgia-Polska, Meklemburgia-Polska, Litwa-Polska, Region Morza Bałtyckiego, Europa Środkowa oraz Interreg Europa.

Harmonogramy dla poszczególnych Programów Operacyjnych dostępne:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogramy-naborow-wnioskow/harmonogramy-naborow-wnioskow-na-2016-rok/#

 

Pracodawcy RP zapraszają do współpracy:

Departament Funduszy Europejskich

tel.   +48 22 518 87 72, +48 22 518 87 38,

e-mail. a.panasz@pracodawcyrp.pl, a.kuligowska@pracodawcyrp.pl,


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?