RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

ANEKSY POZ – WAŻNA INFORMACJA

29 grudnia 2015

Bardzo prosimy o zabranie ze sobą na dzisiejsze (29.12.2015) spotkanie wydrukowanych w 2 egzemplarzach oraz podpisanych aneksów POZ zgodnie z mailem otrzymanym z DOW NFZ :

Komunikat dla Świadczeniodawców POZ
Podpisywanie aneksów dotyczących przedłużenie umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że Na podstawie art. 23 ust.1 ustawy z dnia z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 1138), Dyrektor DOW NFZ podjął decyzję o przedłużeniu terminu obowiązywania umów o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej do 30.06.2016r.
W związku z powyższym na portalu świadczeniodawcy umieszczono stosowny aneks. W/w aneks należy wydrukować w dwóch egzemplarzach, podpisać i dostarczyć do Narodowego Funduszu Zdrowia przy ul. Joannitów 6 we Wrocławiu (pokój 107) lub właściwej dla Państwa Delegatury w Legnicy, w Wałbrzychu lub Jeleniej Górze – do 31.12.2015r.

Aneks znajduje się :

Portal świadczeniodawcy
Administracja i opcje > pokaż więcej
Pobranie plików technicznych NFZ
Pliki dedykowane
kod świadczeniodawcy.docx (np. 3100001.docx)
Proszę sprawdzić czy data aneksu jest do 30.06.2016r.


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?