RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

2.1 E-usługi publiczne konkursy horyzontalne (E-zdrowie),

30 grudnia 2015

Kto może składać wnioski?

podmioty lecznicze działające w publicznym systemie opieki zdrowotnej

Na co można otrzymać dofinansowanie?

2.1 B Tworzenie lub rozwój elektronicznych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A), niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych. Elementem przedsięwzięcia może być tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C).

Dofinansowaniem w tym zakresie objęte zostaną projekty:

b) podmiotów leczniczych działających w publicznym systemie opieki zdrowotnej, ukierunkowane na rozwój elektronicznych systemów (przygotowanych do integracji z platformami centralnymi), w tym gromadzenie oraz udostępnianie danych medycznych, tworzenie i rozwijanie zasobów cyfrowych, a także rozwój procesu elektronicznej obsługi pacjenta.

Alokacja w ramach konkursu wynosi – 9 400 000 Euro, tj. 40 073 140 PLN

więcej informacji:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/21-E-uslugi-publiczne-211-E-uslugi-publiczne-konkursy-horyzontalne-E-zdrowie

W najbliższym czasie Związek zorganizuje spotkanie dot. tego konkursu . O szczegółach powiadomimy.

Iwona Wójcik

Dyrektor Biura


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?