RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Krajowy Plan Działań Administracji Podatkowej 2016 – główne założenia

2 listopada 2015

Główne założenia do Krajowego Planu Działań Administracji Podatkowej są dokumentem wspierającym proces zarządzania ryzykiem zewnętrznym w Administracji Podatkowej poprzez wskazanie zjawisk i obszarów, na których organy podatkowe, w roku 2016 powinny skupić swoje działania. Obejmuje on wykaz priorytetowych podobszarów ryzyka wraz z ich syntetycznym opisem i wykazem stwierdzonych w kontrolach błędów podatkowych oraz listę ryzyk zidentyfikowanych w podobszarach ryzyka.

Opieka zdrowotna, w tym praktyki lekarskie i pozostałe usługi medyczne, będą „cieszyć się” szczególnym zainteresowaniem organów kontrolnych fiskusa w 2016 roku. Tak wynika z przygotowanych przez MF głównych założeń Krajowego Planu Działań Administracji Podatkowej na 2016 r.

 

KPD_2016_glowne_zalozenia_projektu


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?