RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Komisja Oceny Projektów dot. konkursu „Dzienny dom opieki medycznej” nr POWR.05.02.00-IP.05-00-001/15 w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia

24 listopada 2015

Departament Funduszy Europejskich uprzejmie informuje, że 18 listopada 2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Projektów dot. konkursu „Dzienny dom opieki medycznej” nr POWR.05.02.00-IP.05-00-001/15 w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wszystkie 148 wniosków o dofinansowanie, które wpłynęły do Instytucji Organizującej Konkurs (IOK) zostały skierowane do oceny formalno-merytorycznej.

Zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie konkursu IOK dokonuje oceny formalno-merytorycznej wniosków w terminie nie późniejszym niż 70 dni od daty zakończenia naboru.

Więcej informacji


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?