RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Szkolenie dla położnych w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych

28 października 2015

Szanowni Państwo,
Jest już ustalony termin kursu specjalistycznego dla położnych, poniżej informacja z DCO w tej sprawie. Na staż który jest niezbędnym elementem szkolenia otrzymacie Państwo dla pań Położnych imienne skierowanie od pana prof Rafała Matkowskiego. Listę kompletujemy do 02.11.2015
Proszę o przesłanie do biura Związku danych pań Położnych ( imię, nazwisko, datę urodzenia, dane praktyki, w której jest zatrudniona lub z którą współpracuje) w nieprzekraczalnym terminie do poniedziałku 02.11.2015 celem przygotowania skierowań. Informujemy, że jest również możliwość odbycia stażu w DCO przy ul. Hirszfelda we Wrocławiu

Informacja z DCO:
W związku z planowanym kursem specjalistycznym dla położnych w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych informuję, iż kurs odbędzie się w dniu 26.11.2015 r. w godz. 8.00-18.00 w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12, bud F, II piętro, sala 207.

Aby przyjąć położną na kurs niezbędne będą zgłoszenia
1) Zgłoszenie na szkolenie. (FORMULARZ)
2) Oświadczenie o pokryciu kosztów w razie rezygnacji z kursu (OŚWIADCZENIE).
3) Kserokopia prawa wykonywania zawodu (ze zdjęciem)
4) Zaświadczenie o odbyciu stażu praktycznego pobierania wymazów cytologicznych (zajęcia powinny odbywać się w dowolnych poradniach ginekologicznych uczestniczących minimum od 2 lat w realizacji programu NFZ wczesnego wykrywania raka szyjki macicy) – zgodnie z wytycznymi kursu zaakceptowanymi przez MZ, warunkiem wymaganym do ukończenia kursu jest odbycie stażu . W ramach stażu Położna musi pobrać min. 30 badań cytologicznych, natomiast staż powinien trwać 21 godzin. Położna samodzielnie zgłasza się na taki staż. WOK nie pośredniczy w 'doborze’ placówek stażowych.
Wykaz Świadczeniodawców realizujących badania cytologiczne w ramach Programu znajduje się m.in. pod adresem http://www.wok.wroclaw.pl/dla-kobiet/tu-wykonasz-cytologie.

Dokumenty mogą być wysłane scanem na maila lub faksem na nr 71/ 36 89 212. (zaświadczenie o odbyciu stażu praktycznego może być dostarczone najpóźniej w dniu szkolenia)


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?