RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

PODWYŻKI DLA PIELĘGNIAREK – PODZIAŁ ŚRODKÓW

15 października 2015

Pytanie :

Czy możemy skorzystać z pkt. 3 w sprawie uzgodnień kwoty podziału pomijając pkt 1 i 2 (w Firmie nie ma związków zawodowych)tj –  Kopię sposobu podziału środków przeznaczonych na wynagrodzenia określonego przez samego świadczeniodawcę (gdy nie zachodzi przypadek 1 i 2).

 

Odpowiedź :

Zgdodnie z §2 ust. 4 Rozporządzenia, świadczeniodawca, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zmian umów, o których mowa w ust. 3, przekazuje podpisane zmienione umowy wraz z: 1) kopią uzgodnionego, z przedstawicielami związków zawodowych pielęgniarek i położnych zrzeszających wyłącznie pielęgniarki i położne, działających u świadczeniodawcy, porozumienia dotyczącego sposobu podziału miesięcznie środków określonych w ust. 3 pkt 1 na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych, z uwzględnieniem zapewnienia średniego wzrostu wynagrodzenia wraz z innymi składnikami i pochodnymi o 300 zł w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu, a jeżeli u świadczeniodawcy nie działają związki zawodowe – z kopią pozytywnie zaopiniowanego przez upoważnionego przez okręgową radę pielęgniarek i położnych przedstawiciela samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych sposobu podziału miesięcznie środków określonych w ust. 3 pkt 1 na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych, z uwzględnieniem zapewnienia średniego wzrostu wynagrodzenia wraz z innymi składnikami i pochodnymi o 300 zł w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu – w przypadku gdy u danego świadczeniodawcy nie działają związki zawodowe określone w pkt 1. Zgodnie z ust. 5 w/w §2 Rozporządzenia w przypadku niezawarcia porozumienia albo braku pozytywnej opinii, o których mowa w ust. 4, w terminie 7 dni, od dnia przedłożenia przez świadczeniodawcę propozycji sposobu podziału środków określonych w ust. 3 przedstawicielom, o których mowa w ust. 4, sposób podziału tych środków na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych określa ten świadczeniodawca i przekazuje jego kopię wraz z podpisanymi zmienionymi umowami dyrektorowi właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu w terminie 14 dni od dnia otrzymania zmian tych umów.

Zatem przedstawiony przez Państwa w pkt 3 sposób znajdzie zasostosowanie dopiero w braku przedstawienia opinii/ zawaracia pozrozumienia w odpowiednim, wskazanym powyżej terminie.

W załączeniu przykładowy wzór podziału środków.

podzial_srodkow_wzor

z poważaniem,
apl.radc. Aleksandra Baranowska – Górecka
z up.r.pr. Lecha Salach


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?