RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

KOMUNIKAT PREZESA FPZ – KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ POZ NA ROK 2016

21 października 2015

W nawiązaniu do doniesień Członków Federacji, w sprawie zapytań przestawicieli Oddziałów Wojewódzkich NFZ na temat kontaktowania świadczeń zdrowotnych w zakresie POZ na rok 2016 i lata następne informuję, że Porozumienie Zielonogórskie analizuje obecnie projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna przekazany do konsultacji społecznych. W konsekwencji uwag zgłoszonych do tego dokumentu przez FPZ odbędą się dalsze rozmowy w sprawie przedstawionych propozycji na szczeblu centralnym. Zalecam zatem przedstawicielom Związków Wojewódzkich niepodejmowanie aktywności w tym zakresie na poziomie regionalnym
Prezes FPZ
Jacek Krajewski


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?