RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Podwyżki dla pielęgniarek – uzupełnienie

16 października 2015

W uzupełnieniu komunikatu, wskazuję, że należy to zrobić w następujący sposób:
1. jeżeli u świadczeniodawcy działają związki zawodowe – należy zwrócić się do związku zawodowego i zawrzeć w sprawie podziału środków porozumienie – podział środków wzór – związki zawodowe
2. jeżeli u świadczeniodawcy nie działają związki zawodowe – należy zwrócić się do przedstawiciela samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych o zaopiniowanie podziału środków (zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie Izby: http://www.doipip.wroc.pl/index.php). W tym celu należy zwrócić się do Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu, ul. Postańców Śląskich 50, 53-333 Wrocław, szczegółowa informacja na stronie http://www.doipip.wroc.pl/index.php.
3. Jeżeli nie uda się zawrzeć porozumienia, o którym mowa w pkt 1, ani otrzymać opinii, o której mowa w pkt 2 w terminie 7 dni, dopiero w tej sytuacji świadczeniodawca dokonuje samodzielnego podziału środków. Zastosowanie pkt 1 (jeżeli są związki zawodowe) albo pkt 2 (jeżeli związków u świadczeniodawcy nie ma ) jest obligatoryjne i przed ich wyczerpaniem (odpowiednio pkt 1 albo pkt 2), nie można zastosować pkt 3!

apl. radc. Aleksandra Baranowska – Górecka
z up. r.pr. Lecha Salach


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?