RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP / 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej, RPO Dolnośląskiego

7 października 2015

Wsparcie udzielane będzie mikro, małym, średnim Beneficjentom, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie Gmin wchodzących w obszar Aglomeracji Wałbrzyskiej lub zamierzają realizować projekt/inwestycję na terenie Gmin wchodzących w obszar Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Poziom dofinansowania dla poszczególnych beneficjentów: • dla mikro i małych przedsiębiorców – do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem • dla średnich przedsiębiorców – do 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Przedmiotem konkursu są typy projektów w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje RPO WD 2014-2020 określone dla Działania 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałania 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT AW, którego celem szczegółowym jest zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP, Schemat 1.5.A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP polegającej np. na:  wprowadzeniu na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;  dokonaniu zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług. W ramach działania realizowane będą projekty przyczyniające się do rozwoju mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstw.

Regulamin_konkursu_RPOWD_1_5_2_ZIT_AW_300915

 


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?