RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Zarządzenie Nr 61/2015/DSOZ (Zasady otrzymywania przez świadczeniodawców dodatkowych środków finansowych na świadczenia opieki zdrowotnej, w udzielaniu których biorą udział pielęgniarki i położne)

17 września 2015

Zarządzenie zostało wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września br. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Przepisy ww. rozporządzenia wprowadzają zasady zwiększenia finasowania świadczeń, w udzielaniu których biorą udział pielęgniarki i położne, co w konsekwencji prowadzić powinno do wzrostu ich wynagrodzeń.

Zgodnie z ww. regulacjami w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia świadczeniodawcy (z wyłączeniem podstawowej opieki zdrowotnej i świadczeń wysokospecjalistycznych) przekażą do oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia informacje o liczbie pielęgniarek i położnych wykonujących u tego świadczeniodawcy zawód oraz w formie indywidualnych praktyk w przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych, biorących udział w realizacji świadczeń.

Oddziały wojewódzkie NFZ udostępnią w portalach świadczeniodawców / SZOI funkcjonalność umożliwiającą przekazanie ww. danych do OW NFZ w formie elektronicznej.

Na tej podstawie dyrektorzy OW NFZ przedstawią świadczeniodawcom propozycje zmian umów, obejmujące wysokość dodatkowych środków na świadczenia udzielane przez pielęgniarki i położne w okresie 1.09.2015 r. – 30.06.2016 r.


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?