RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Uzupełnienie informacji dotyczących przekazywania informacji o liczbie pielęgniarek i położnych

22 września 2015

Komunikat oraz instrukcja uzupełnienia danych : http://nfz-wroclaw.pl/default2.aspx?obj=45223;48108&des=1;2

Lista zakresów, których obowiązuje podwyżka : załącznik nr 6 – zakresy

W portalu podajemy tylko i wyłącznie wymiar etatu przeliczeniowego pielęgniarki/położnej zatrudnionej zgodnie z ustawą , art 19 ust 1 pkt 1-3 (tj.  w ramach umowy o pracę, w ramach stosunku służbowego,na podstawie umowy cywilnoprawnej)  i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej oraz w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, w przeliczeniu na liczbę etatów, realizujących te świadczenia w umowie z NFZ w której przekazujemy w/w dane. Podajemy tylko faktyczne zatrudnienie. Nie przeliczamy etatu przeliczeniowego z godzin np. na wizyty komercyjne lub z poradni, która nie ma umowy z NFZ.

Np. pielęgniarka zatrudniona jest na 1 etat przeliczeniowy w podmiocie leczniczym, 10 godzin pracuje w ramach umowy AOS na NFZ a 20 godzin i 55 minut pracuje w poradni świadczeń komercyjnych. W takiej sytuacji etat przeliczeniowy jaki podajemy w portalu w umowie AOS to 0,264 .

1 etat przeliczeniowy = 37 godzin i 55 minut.

 

 


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?