RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Wsparcie z PARP dla firm mikro i małych – konsultacje potrzeb firm do 14 sierpnia

10 sierpnia 2015

Szanowni Państwo,

PARP szykuje się do uruchomienia projektu w ramach którego przedsiębiorcy z sektora MMŚP (przede wszystkim z sektora mikro i małych firm, czyli do 49 zatrudnionych) mogliby uzyskać BEZPOŚREDNIE wsparcie ekspertów zajmujących się budowaniem strategii biznesowych. W min. 90% wsparcie to finansowane byłoby ze środków unijnych.

Współpraca miałaby polegać na:

 • analizie sytuacji firmy w oparciu o dokumenty i wywiad z osobą/osobami zarządzającymi (analiza w 4. obszarach: finansowym, rynku, procesów wewnętrznych i schematu organizacji pracy oraz infrastruktury, rozumianej jako analiza zasobów ludzkich.
 • wspólnym (przedsiębiorcy i eksperta) zdiagnozowaniu potrzeb rozwojowych firmy,
 • przełożeniu tych potrzeb na propozycje planów rozwojowych dla firmy, w tym:
 1. zaproponowanie działań, które firma powinna podjąć, aby mogła się rozwijać (zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami),
 2. wskazanie dostępnych źródeł finansowania tych działań,
 3. identyfikacja zapotrzebowania na usługi rozwojowe w firmie (usługi wspomagające edukację lub usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, które pozwalają na rozwój przedsiębiorcom i ich pracownikom).

Decyzja dotycząca tego, czy wdrażać wypracowany plan rozwoju będzie należała do firmy i wdrażanie będzie przez nią w pełni finansowane (ale udział w projekcie nie zobowiązuje firmy do wdrażania wypracowanego planu rozwoju).

 

Firma biorąca udział w projekcie będzie musiała pokryć 10% kosztów usługi doradczej (punkty 1-3), max. 1,5 tys. zł.

 

To krótki opis projektu (projekt zakłada znacznie więcej elementów, ale one dotyczą już wykonawców).

 

Mam w związku z tym pytania do Państwa:

 • Czy małym firmom potrzebna byłaby usługa, która polegałaby na analizie firmy (pkt.1), zdiagnozowaniu potrzeb (pkt. 2), przygotowaniu planów rozwojowych (pkt. 3, a, b, c)? Jeśli tak, to czy w każdym z tych obszarów w takim samym stopniu?
 • Czego oczekiwalibyście Państwo po takiej usłudze?
 • Czy za taką usługę mikro- i małe firmy chciałyby zapłacić do 1,5 tys. zł?
 • Co tak naprawdę potrzebne jest małym firmom – wiedza z jakich obszarów? Gdzie potrzebne byłoby zewnętrzne wsparcie finansowane w części ze środków unijnych?
 • Czy właściciele małych firm byliby skłonni dzielić się informacjami z ekspertami o swoich przedsiębiorstwach, aby wypracować dla siebie plan działań rozwojowych?
 • Co skłoniłoby firmy do wdrażania wypracowanych planów rozwojowych (mimo, że nie jest to konieczne, to jednak warto, aby to zrobiły)?

 

Będę wdzięczna za wszelkie uwagidotyczące tak zdefiniowanego wsparcia dla MMŚP – do piątku, 14 sierpnia.

Oczywiście jestem do dyspozycji, jeśli chcielibyście Państwo uzyskać więcej szczegółów dot. tego PARPowskiego projektu.

 

Pozdrawiam serdecznie,

Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek

mkrzysztoszek@konfederacjalewiatan.pl

tel. (+48 22) 55 99 922


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?