RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Kolejne konkursy dla przedsiębiorców ogłoszone!

5 sierpnia 2015

Szanowni Państwo,

31 lipca br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła dwa konkurs w Programie Inteligentny Rozwój (PO IR) oraz konkurs Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.

Wykonawcą usług, o których mowa powyżej, mogą być jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r., poz. 1620, z późn. zm.), posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

  1. 80% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku mikro lub małego przedsiębiorcy,
  2. 70% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku średniego przedsiębiorcy.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w 2015 r.:

  1. zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi: 4 484 000,00zł.
  2. zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi: 41 616 000,00 zł.

Nabór wniosków rozpocznie się 31 sierpnia i będzie trwał do 30 grudnia 2015 r.

Więcej informacji: www.funduszeeuropejskie.gov.pl (link: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/23-proinnowacyjne-uslugi-dla-przedsiebiorstw-232-bony-na-innowacje-dla-msp/ )

 

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług). Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

Maksymalna wartość dofinansowania 20 000 000 zł, w tym: na eksperymentalne prace rozwojowe: 450 000 zł, na usługi doradcze: 500 000 zł.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:

  1. zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 49 730 000,00 zł
  2. zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 450 270 000,00 zł.

Nabór wniosków rozpocznie się 31 sierpnia i będzie trwał do 30 października 2015 r.

Więcej informacji: www.funduszeeuropejskie.gov.pl (link: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/32-wsparcie-wdrozen-wynikow-prac-br-321-badania-na-rynek/ )

 

Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy zatrudniający co najmniej 5 pracowników w ostatnim roku obrotowym trwającym przynajmniej 12 miesięcy oraz osiągający przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tys. PLN przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie, a także należący od co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, które spełnia następujące warunki:

  1. do powiązania należy minimum 5 przedsiębiorców;
  2. przedsiębiorcy należący do powiązania działają w pokrewnych sektorach, tj. prowadząc działalność gospodarczą współpracują ze sobą w procesie tworzenia produktów (wyrobów lub usług) o komplementarnym charakterze;
  3. działalność powiązania koordynowana jest przez podmiot zarządzający powiązaniem, który posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polski;
  4. w skład ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego wchodzą członkowie z co najmniej 2 województw, w tym przynajmniej jednego z terenu Polski Wschodniej;

na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie ponadregionalne powiązanie kooperacyjne funkcjonuje od co najmniej 12 miesięcy

Dofinansowanie można uzyskać na projekty realizowane na terytorium makroregionu Polski Wschodniej dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia innowacyjnych (przynajmniej na poziomie kraju) produktów poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R.

Maksymalna kwota dofinansowania udzielona w ramach poddziałania 1.3.1 POPW jednemu wnioskodawcy na realizację jednego projektu wynosi 7 mln zł.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 80 mln zł.

Nabór wniosków rozpocznie się 31 sierpnia i będzie trwał do 30 października 2015 r.

 

Więcej informacji: www.funduszeeuropejskie.gov.pl (link: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/13-ponadregionalne-powiazania-kooperacyjne-131-wdrazanie-innowacji-przez-msp/)


Możliwość komentowania została wyłączona.

  
< 2022 >
Grudzień
PnWtŚrCzwPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?