RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Informacje dot. Funduszy Europejskich

10 sierpnia 2015

1.       Projekt Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WD 2014-2020 po konsultacjach społecznych i kryteria wyboru projektów
Więcej informacji<ttp://www.umwd.dolnyslask.pl/fundusze-europejskie/programy-2014-2020/

2.       Harmonogram naborów wniosków RPO WD 2014-2020 na lata 2015-2016
Więcej informacji http://www.umwd.dolnyslask.pl/fundusze-europejskie/programy-2014-2020/

3.       Szczegółowy opis osi priorytetowych w ramach POIiŚ 2014-2020
Więcej informacji<http://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-operacyjnego-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/>

4.       Harmonogram naborów projektów w trybie konkursowym w ramach POIiŚ 2014-2020
Więcej informacjihttp://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/harmonogram-naborow-projektow-w-trybie-konkursowym-w-ramach-programu-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/

5.       Nowy harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w ramach POIR 2014-2020
Więcej informacji http://www.poir.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naborow-wnioskow/

6.       Kolejne nabory wniosków o dofinansowanie w ramach POIR 2014-2020
Więcej informacji http://www.poir.gov.pl/strony/skorzystaj/nabory/

W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do ponownego kontaktu.
Z poważaniem
Ewa Pola

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wybrzeże Słowackiego 12-14,  pok. 300 50-411 Wrocław
infolinia 0801 700 008
tel. 71/776 95 01
faks. 71/776 98 41
pife@dolnyslask.pl
www.fundusze.dolnyslask.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Godziny otwarcia Punktu:
poniedziałek: 7:30-17:30
wtorek-piątek: 7:30-15:30

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich jest koordynowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Informacje udzielone przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających poszczególne Programy Operacyjne i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.
Zachęcamy również do podzielenia się Państwa opiniami dotyczącymi funkcjonowania Sieci – poprzez wysłanie maila na adres monitoringpunktow@mir.gov.pl


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?