RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Telemedyczna Grupa Robocza

4 lipca 2015

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa w ramach Telemedycznej Grupy Roboczej – porozumienia zrzeszającego podmioty z branży telemedycznej (min. Luxmed, Polsko – Amerykańskie Kliniki Serca, TEVA, Comarch, przedstawicieli świadczeniodawców oraz naukowców). Obecnie świadczenia telemedyczne nie są wprost uregulowane w przepisach, co stanowi istotne utrudnienie dla wykonywania tego rodzaju działalności.

Celem Telemedycznej Grupy Roboczej jest wprowadzenie kompleksowych regulacji dotyczących telemedycyny, które:

§ zapewniłyby daleko idące bezpieczeństwo prawne wykonywania przedmiotowej działalności;

§ uwzględniałyby specyfikę funkcjonowania przedsiębiorstw telemedycznych w kontekście wymogów lokalowych, personelu, prowadzonej dokumentacji medycznej itp.

§ umożliwiły objęcie procedur telemedycznych finansowaniem ze środków publicznych.

Aktualnie na etapie prac legislacyjnych znajduje się projekt nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Istnieje szansa, że projekt zostanie przyjęty jeszcze w tej kadencji. Przedmiotowy projekt zawiera jedynie przepis nowelizacji art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, który ma otrzymać następujące brzmienie: „Działalność lecznicza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Świadczenia te mogą być udzielane za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.”[Oraz analogicznie zmiany w ustawach regulujących zawody lekarza i lekarza dentysty oraz pielęgniarki i położnej.]

W naszej ocenie nie są to działania wystarczające. Stworzenie z telemedycyny pełnoprawnej dziedziny działalności leczniczej wymaga dużo dalej idących rozwiązań m.in.: wprowadzenia standardów udzielania świadczeń telemedycznych oraz wprowadzenia przepisów, które byłyby dostosowane do specyfiki prowadzenia tej działalności.

W związku z tym, bazując na Państwa doświadczeniach i przemyśleniach, chcielibyśmy zwrócić się do Państwa z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety_dla_swiadczeniodawcow , w której opisaliby Państwo problemy oraz potrzeby związane z wykonywanie działalności telemedycznej – Państwa uwagi zostaną przez nas wykorzystane do stworzenia propozycji legislacyjnych, które być może zostaną uwzględnione przez prawodawcę w trakcie prac nad ustawą http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/241132/katalog/241166#241166.

Prosimy o odesłanie ankiety na adres piotr.najbuk@dzp.pl najlepiej do dnia 7 lipca 2015 roku.

Serdecznie zachęcamy do zabrania przez Państwa głosu w dyskusji nad nadchodzącymi zmianami przepisów prawa.

Pozdrawiam

Piotr Najbuk


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?