RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

SPRAWOZDAWCZOŚĆ OD 1.07.2015 WG PESELA

29 lipca 2015

W związku z pojawieniem się nowego zarządzenia Prezesa NFZ dotyczącego POZ w dn. 24.07.2015, niezależnie od tego jak go oceniamy i jakie zapadną decyzje co do postępowania, ustaliliśmy z NFZ, że z uwagi na wsteczny termin wejścia w życie zarządzenia porady udzielone w lipcu i sierpniu można sprawozdać wg dotychczasowego okodowania usług (nowe zarządzenie upraszcza usługi dzieląc je tylko na poradę ambulatoryjną i wizytę domową bez związku z rozpoznaniem – czyli są dwie usługi nowe, zamiast czterech starych). Centrala NFZ przekazała do Oddziałów Wojewódzkich słowniki dla celów aneksowania umów uwzględniające powyższe rozwiązanie. Taka możliwość zostanie sformalizowana odpowiednią decyzją Prezesa NFZ, a stosowna informacja zostanie przekazana do Oddziałów NFZ oraz ukaże się na stronach NFZ. Jeżeli więc decyzją Federacji zaakceptujemy aneksy – to nie zaburzy to bieżącej sprawozdawczości usług.

W związku z pytaniami, jakie do nas docierały – w jaki sposób wybrać sprawozdawczość wg PESEL-u, żeby skorzystać z wyższej stawki od sierpnia 2015 ustaliliśmy, że świadczeniodawca nie musi deklarować formy sprawozdawczości. Fundusz, na podstawie badania raportów sprawozdawczych sam ustali listę świadczeniodawców, którzy spełnili warunek i przekaże informację o zmianie stawki. Zdaniem NFZ wprowadzenie nowej stawki do umowy będzie wymagało jej aneksowania.

Wyższa stawka od sierpnia możliwa będzie do wprowadzenia u świadczeniodawcy, który za lipiec przekazał informacje o wykonanych badaniach spośród określonych w tabeli 17 z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2015 (poz. 698 – dziennik ustaw RP z 20 maja 2015) komunikatem XML typu SWIAD, zgodnie z dostosowaniem opublikowanym zarządzeniem nr 16/2015/DI Prezesa NFZ z dnia 31 marca 2015 r. , z uwzględnieniem doprecyzowania wymogów wynikających ze zmiany rozporządzenia wyżej wymienionego, opublikowanych wczoraj przez NFZ komunikatem dla świadczeniodawców: http://nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,6720.html .

Federacja PZ


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?