RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Promocja gospodarcza Polski za granicą – konsultacje MG do 13.08.2015

23 lipca 2015

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Gospodarki zwróciło się do organizacji pracodawców, w tym do Konfederacji Lewiatan, z prośbą o konsultacje przy opracowaniu „Planu promocji gospodarczej Polski na rok 2016”. W zamierzeniu Ministerstwa ten dokument będzie zawierać informacje o planowanych najważniejszych działaniach polskiej administracji na rzecz zagranicznej promocji polskiej gospodarki i wspierania ofert polskich firm w 2016 roku.

W związku z tym zwracamy się do Państwa, jako regionalnych organizacji pracodawców zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan, o przesłanie następujących informacji, niezbędnych Ministerstwu przy opracowaniu planu promocji:

1. Oceny najbardziej perspektywicznych kierunków ekspansji zagranicznej Państwa członków: docelowe rynki eksportowe, obszary zainteresowań inwestycyjnych, oferty inwestycyjne w regionie kierowane do zagranicznych partnerów,

2. Sugestii działań Ministerstwa Gospodarki na rzecz wspierania współpracy gospodarczej Państwa organizacji z zagranicą: m.in. udział członków kierownictwa Ministerstwa Gospodarki w zagranicznych przedsięwzięciach promocyjnych, organizacja misji gospodarczych i konferencji, seminariów, forów z udziałem członków kierownictwa Ministerstwa,

3. Innych ocen i pomysłów odnoszących się do „Planu promocji gospodarczej Polski na 2016 rok” oraz przyszłej współpracy Ministerstwa Gospodarki z Państwa organizacjami przy realizacji działań promujących polską gospodarkę zagranicą.

Prosimy o przesyłanie Państwa uwag i opinii w terminie do czwartku 13 sierpnia br. na adres jadamski@konfederacjalewiatan.pl . Następnego dnia do Ministerstwa Gospodarki będzie przesłana całościowa opinia Konfederacji Lewiatan.

WIESŁAW R. KAMECKI
Departament Rozwoju Organizacji


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?