RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Weź udział w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy

15 czerwca 2015

Szanowni Państwo,

trwa 43. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy. Celem konkursu jest wyróżnianie rozwiązań technicznych i organizacyjnych, a także opracowań naukowych, których zastosowanie przyczyniło się do poprawy warunków pracy. Konkurs promuje także projekty edukacyjne i popularyzujące tematykę bezpieczeństwa oraz ochrony człowieka w środowisku pracy.

Z informacją o Konkursie chcielibyśmy dotrzeć do jak najszerszego kręgu pracodawców aby zachęcić ich do wzięcia udziału. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji o Konkursie oraz zamieszczenie informacji na stronie internetowej, w mediach społecznościowych oraz w newsletterze.

Nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach:
* kategoria A  rozwiązania techniczne i technologiczne (wdrożone rozwiązania autorskie, ograniczające zagrożenia dla człowieka w środowisku pracy)
kategoria B  prace naukowo-badawcze (opracowania naukowe związane z poprawą bezpieczeństwa i warunków pracy, które mogą być zastosowane w praktyce, w tym prace doktorskie)
kategoria C  przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne (opracowania, rozwiązania lub działania z zakresu organizacji pracy, edukacji i popularyzacji bezpieczeństwa pracy, w tym prace dyplomowe ? np.
inżynierskie, licencjackie, magisterskie, wydawnictwa)

Zgłoszenie do konkursu należy przesłać do Sekretariatu Konkursu  do 31 lipca 2015 r. (Sekretariat prowadzi Centralny Instytut Ochrony Pracy ? Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. 22/623-36-83, e-mail: ciop@ciop.pl).

Więcej informacji o konkursie znajdą Państwo na stronie:www.ciop.pl/konkurs-bhp.

Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Naczelną Organizacją Techniczną, innymi ministerstwami, urzędami kontroli, instytucjami ubezpieczeniowymi oraz partnerami społecznymi.

Patronami medialnymi konkursu są: Infor.pl, Praca i Zdrowie, Przyjaciel przy Pracy,kultura bezpieczeństwa.pl, TVP Info,  Dziennik Gazeta Prawna, portalbhp.pl oraz Bezpieczenstwo Pracy – nauka i praktyka.

informacja_prasowa_MPiPS

baner_konkursowy

Regulamin-Konkursu_formularz


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?