RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Akcja grypa

28 maja 2015

Szanowni Państwo!
informujemy, iż partnerem „ Akcji grypa” w sezonie 2015/16 jest firma Mylan obecny właściciel marki Influvac.

Jednocześnie przypominamy świadczeniodawcom informację, iż dopuszczalne jest przez nich wykonywanie szczepień zalecanych – na dotychczasowych zasadach, tj. przy sprzedaży samej usługi szczepienia – i pobieranie z tego tytułu stosownej opłaty – w jednej z dwóch form:

1. Szczepienia są realizowane przez świadczeniodawcę poz poza czasem, w którym udziela świadczeń medycznych w ramach kontraktu z NFZ, a więc:

– przed godziną 08:00 lub po godzinie 18:00 oraz w dni wolne,

Czyli wystarczy umieścić informację w przychodni , że szczepienia z grupy zalecanych realizowane są np. w godzinach 7/30-8/00 i 18/00 – 18/30, a mogą być realizowane na dotychczasowych zasadach bez żadnych ograniczeń

lub:

2. Szczepienia realizowane są przez podmiot leczniczy, który nie ma umowy na realizację świadczeń poz z Funduszem (czyli odrębny podmiot leczniczy, który może mieć zawartą umowę z NFZ – ale nie obejmującą świadczeń poz).

Wykonywanie szczepień w jednej z dwóch opisanych wyżej form jest całkowicie dopuszczalne i nie będzie się wiązać z negatywnymi konsekwencjami dla świadczeniodawców.

Pragniemy serdecznie Państwa zachęcić do aktywnego realizowania szczepień, ze względu na długofalowy efekt farmako-ekonomiczny. Zaszczepiona populacja w sezonie grypowym, nie choruje i nie zaraża, a jeżeli choruje to nie wymaga całej serii dodatkowych badań za które należy płacić ze stawki kapitacyjnej. Im więcej zaszczepionych tym mniejsze koszty funkcjonowania praktyki w sezonie grypowym. W przesłanym materiale znajdziecie Państwo druk zamówienia. Proszę o przesłanie tego materiału wszystkim członkom Państwa związku wojewódzkiego. Druk zamówienia PZ 2015 proszę umieścić tylko na stronach kodowanych związku.

Cena szczepionki dla członków Federacji PZ to 15,99 zł brutto

Zamówienia można składać:

1. elektronicznie za pośrednictwem strony: https://pz.poltraf.pl/

2. mailowo korzystając z adresu e-mail – uzupełniając i wysyłając druk załączonego zamówienia: influenza@poltraf.pl

3. telefonicznie, pod numerem telefonu: 71-721-50-40 (konieczne prosimy o poinformowanie telemarketera, o przynależności do Federacji „Porozumienie Zielonogórskie”)

4. faxem, pod numerem: 42-288-45-89.

5. dwa dodatkowe nr tel. dedykowane tylko do obsługi Państwa zamówień:

509 411 794

509 411 070


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?