RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Udzielanie świadczeń w POZ

18 kwietnia 2015

Szanowni Państwo
Przypominamy, obecnie lekarzami poz, a więc lekarzami, którzy mogą w ogóle udzielać świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej mogą być:

1) posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej lub
2) odbywający szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej, lub
3) posiadający specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, lub
4) posiadający specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, lub
5) posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, lub
6) posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii

oraz:
inni niż wyżej wymienieni, którzy:
– udzielali nieprzerwanie przed dniem 29.09.2007 r., przez okres nie krótszy niż 10 lat, świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotne,

Dodatkowo, świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej mogą także udzielać lekarze, którzy :
– w dniu 29.09.2007 r. udzielali świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie umowy zawartej z NFZ bądź będąc zatrudnionym u świadczeniodawcy, który takową umowę miał zawartą – z zaznaczeniem, że uprawnienie takich lekarzy wygasa z dniem 31.12.2017 r.

Przypominamy więc, że wszyscy lekarze, którzy korzystali z zapisów w/w normy prawnej, utracą możliwość pracy w poz z dniem 31.12.2017 r. Dla wszystkich tych osób jedyną możliwością dalszej pracy po tym dniu będzie uzyskanie stosownej specjalizacji.


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?