RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Konkurs Polski Produkt Przyszłosci

1 kwietnia 2015

Szanowni Państwo,

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest organizatorem Konkursu Polski Produkt Przyszłości – jest to już XVIII edycja tego konkursu. PARP zwróciła się do UMWD z prośbą o jak najszersze rozpowszechnienie informacji o konkursie, dlatego pozwalam sobie przesłać również do Państwa tę informację:

Celem Konkursu Polski Produkt Przyszłości, objętego honorowym patronatem przez Ministra Gospodarki, jest promocja i upowszechnianie osiągnięć twórców innowacyjnych produktów (wyrobów i technologii), które mają szansę zaistnieć
na rynku polskim.

Do Konkursu mogą przystąpić jednostki naukowe, przedsiębiorcy i konsorcja:
jednostka naukowa-przedsiębiorca, z krajów Unii Europejskiej. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

Konkurs jest przeprowadzany w trzech kategoriach:

1. produkt przyszłości jednostki naukowej,
2. produkt przyszłości przedsiębiorcy,
3. produkt przyszłości konsorcjum: jednostka naukowa-przedsiębiorca.

Nagroda i wyróżnienia „Polski Produkt Przyszłości” przyznawane są za propozycję nowego, innowacyjnego produktu, którego projekt:

* jest doprowadzony najdalej do etapu prac wdrożeniowych (projekt niewdrożony),

albo

* został wdrożony do praktyki produkcyjnej – w okresie od 12 miesięcy do 21 miesięcy przed datą zgłoszenia projektu do Konkursu – (projekt wdrożony).

Zwycięzcy w Konkursie „Polski Produkt Przyszłości” otrzymują statuetkę, dyplom, prawo posługiwania się w korespondencji i promocji znakiem i hasłem „Polski Produkt Przyszłości” oraz wsparcie w promocji produktu.

Oprócz w/w nagród, Organizator Konkursu przewiduje również przyznanie nagród specjalnych:

* za projekt zgłoszony przez firmę typu spin-off,
* za projekt z branży ICT,
* za projekt w obszarze ekoinnowacji lub w innych obszarach, które
zostaną zidentyfikowane w procesie oceny zgłoszonych rozwiązań.

Wnioski konkursowe można składać osobiście, kurierem lub pocztą w terminie:

do dnia 5 maja 2015 roku, do godz. 16.30

na adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa,

z dopiskiem na kopercie Konkurs Polski Produkt Przyszłości

Wszelkie informacje dotyczące Konkursu udzielane są pod nr telefonu (22) 432 83 12 lub za pośrednictwem poczty e-mail:  konkursppp@parp.gov.pl

Dokumenty dla uczestników XVIII edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości dostępne są na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pod adresem: http://www.pi.gov.pl/PPP/chapter_95417.asp.


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?