RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Komunikat sprawozdawczość POZ

13 kwietnia 2015

W związku z postanowieniami porozumienia podpisanego w dniu 7.01.2015r., pomiędzy Federacją, Ministrem Zdrowia i NFZ:

Sprawozdawanie wykonanych badan diagnostycznych dla indywidualnego pacjenta będzie umożliwione dla chętnych świadczeniodawców od 01.07.2015 roku. Natomiast obowiązek sprawozdawczy w tym zakresie będzie funkcjonował od 01.01.2016 roku.

A także wobec deklaracji Ministerstwa Zdrowia, zgodnie z którymi do końca kwietnia b.r. ma nastąpić zmiana postanowień Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych  (zniesienie obowiązku sprawozdawczości indywidualnej w zakresie chorób E i I).

 

Wobec powyższego:

–  Za wyjątkiem badań związanych z wydaniem Karty DiLO, wykonanie wszystkich pozostałych badań za I kwartał 2015 r. , należy sprawozdać komunikatem ZBPOZ, w terminie do 20 kwietnia 2015 r. (sprawozdanie ZBIORCZE)

– Sprawozdawczość indywidualna badań (wg numerów PESEL) obowiązywać będzie dopiero w 2016 roku, a dla chętnych od 1 lipca 2015 r. co będzie skutkować większą stawką kapitacyjną dla sprawozdających.

 

Świadczeniodawcy zrzeszeni w Porozumieniu Zielonogórskim NIE SPRAWOZDAJĄ BADAŃ inaczej niż zbiorczo w pierwszym półroczu 2015 roku.

 

R.Bigosiński


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?