RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Środki unijne

18 marca 2015

Szanowni Państwo.
Wczoraj odbyły się dwa spotkania dotyczące środków unijnych. Serdecznie dziękuję za wsparcie Iwony Wójcik ze związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska i Małgorzaty Lelińskiej – zastępczyni dyrektor Departamentu
Funduszy Europejskich KL. To dzięki nim rozumiem co w trawie piszczy 😉

Pierwsze – wspólnie z Pracodawcami RP – miało charakter roboczy. Jego celem było ustalenie wspólnych obszarów działania i wsparcie się przy zgłaszaniu uwag do dokumentów rządowych.

Drugie – to spotkanie Zespołu ds. współpracy MZ z przedsiębiorcami, na którym uczestniczył pan Michał Kępowicz – dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich MZ. Pan dyrektor wskazał etap prac nad dokumentami i wyjaśnił, że „Policy paper” nadal podlega ocenie w KE. Komisja najwięcej uwag ma do możliwości wydatkowania środków unijnych na szpitale. Z uwagi, iż Komisja ma dużo zastrzeżeń w zakresie sposobu określenia mapy i wydatkowania pieniędzy w ratownictwie medycznym, oczekuje, że Ministerstwo przedstawi realne instrumenty przeciwdziałania marnotrawieniu pieniędzy, tj. wydatkowania ich na zbędne modernizacje i zakup sprzętu tam, gdzie to nie jest potrzebne.

Komisja Europejska szczególny nacisk kładzie na „deinstytucjonalizację” i pomoc środowiskową. Przewiduje się zatem, że w pierwszej kolejności konkursy będą przeprowadzane w odniesieniu do programów dedykowanych poz i aos a także działaniom profilaktycznym. Tutaj też Ministerstwo namawia województwa do podjęcia działań. Z tego co mówił dyrektor wynika, że większość urzędów marszałkowskich analizuje temat na swoim terenie. Moim zdaniem jest to zatem
dobry moment, aby wskazać decydentom obszary, którymi mogliby się zainteresować.

Do końca nie wiadomo również jeszcze jak będzie funkcjonował Komitet sterujący, ale zdaniem M. Kępowicza do jego zadań będzie należało również ocena, czy w określonym przypadku nie dojdzie właśnie do niepotrzebnego wydatkowania środków. Liczę zatem na Państwa i ścisłą współpracę przy analizie poszczególnych dokumentów programowych.

Odnosząc się do Rocznego Planu Działania 2015 Osi V Wsparcie dla obszaru zdrowia Dyrektor wyjaśnił – odpowiadając na pytania, że jedynie 15% środków będzie podlegało wydatkowaniu w ramach projektów pozakonkursowych. Tym samym, np. w działaniach projakościowych tylko część zadań będzie przypisana CMJ.
Większość środków będzie rozdysponowana w trybie konkursowym.
Wyjaśniając pojęcie „dziennego domu opieki medycznej” M. Kępowicz wskazał, że jest to program pilotażowy i ma na celu wprowadzenie opieki nad osobami niesamodzielnymi, które jednakże nie wymagają opieki w ramach ZOL czy domów opieki społecznej. Do tej pory u nas takiej formy faktycznie nie ma.
Dyrektor wskazał również, że w pewnym zakresie ma to być spójne z programem MPiPS „Senior-WIGOR”.

Kolejne spotkanie planowane jest po wakacjach.

W razie pytań służę pomocą.

dr DOBRAWA BIADUN radca prawny, ekspertka ds. ochrony zdrowia
e-mail:
dbiadun@konfederacjalewiatan.pl


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?