RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I ORGANIZACJI ŚWIADCZEŃ ONKOLOGICZNYCH

25 marca 2015

WZÓR PROCEDURY

ZARZADZENIE_ONKOL.

Opinia Mec. Federacji w sprawie procedury:
Obowiązek dysponowania taką procedurą wynika z Zarządzenia nr 79/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 5 grudnia 2014 r.w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w którym w par. 8 ust. 2 jest zapis:

Świadczeniodawca biorący udział w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń w poradniach specjalistycznych, w zakresach obejmujących skojarzony zakres świadczeń, wymienionych w kolumnie nr 7 -świadczenia diagnostyki onkologicznej załącznika nr 1a do zarządzenia, w przypadku deklaracji jego realizacji, obowiązany jest:
1) zapewniać i finansować w ramach diagnostyki onkologicznej, dostęp co najmniej do badań tomografii komputerowej (TK), rezonansu magnetycznego (RM), pozytonowej tomografii emisyjnej (PET), medycyny nuklearnej oraz
endoskopowych, zgodnie z załącznikiem nr 3a do zarządzenia;

2) posiadać procedurę postępowania i organizacji udzielania świadczeń diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego.

W moim przekonaniu procedura winna się ograniczać do podania właśnie kolejnych kroków postępowania i terminów z ogólnikowym odesłaniem do aktów prawnych (ustawy i zarządzenia Prezesa).


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?