RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Krajowy Fundusz Szkoleniowy dla podmiotów podlegających pod Urząd Pracy we Wrocławiu pilny komunikat

19 marca 2015

 

Wroclaw_wniosek_o_dofinansowanie_ksztalcenia_ustawiczneg

formularz_pomocy_de_minimis

Szkolenia

Szanowni Państwo,
trwa nabór wniosków o dofinansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
W celu ułatwienia Państwu procesu wypełniania wniosków oraz kwestii organizacji szkoleń, przygotowana została dla Państwa tabela z terminami i cenami szkoleń.
Szkolenia jakie zostały zapisane w tabeli wybrano na podstawie najczęściej zgłaszanych przez Państwa tematów szkoleniowych oraz przeprowadzonego rozeznania rynku w kontekście cen za szkolenia.
Jeśli komuś z Państwa szczególnie zależny na jakimś temacie, którego nie ujęliśmy w tabeli, proszę o niezwłoczny kontakt.

W załączeniu znajduje się również druk wniosku o dofinansowanie szkoleń oraz formularz pomocy de minimis.
Aby uzyskać dofinansowanie z KFS należy wypełnić oba w/w dokumenty.

W razie wszelkich pytań czy pomocy przy wypełnianiu wniosku,a także pomocy z całym procesem organizacji szkoleń – jestem do Państwa dyspozycji. Proszę kontaktować się mailowo lub telefonicznie pod numerem telefonu – 603428895.
Zapraszam również na indywidualne konsultacje w Biurze Związku Pracodawców przy ulicy Żelaznej 34 we Wrocławiu.

Z uwagi na liczne zapytania jakie od Państwa otrzymaliśmy, w ubiegłym tygodniu zorganizowane zostało spotkanie z Panią Dyrektor z Powiatowego Urzędu Pracy, dzięki której uzyskaliśmy szczegółowe informacje na temat pytań z jakimi się Państwo do nas zwracacie. W poniższych podpunktach znajdują się najważniejsze kwestie:

1. Kongresy oraz konferencje nie są uznawane jako szkolenie, zatem m.in.Kongres Medycyny Rodzinnej nie może być finansowany z KFS,

2. Dojazdy na szkolenia są rozliczane wg stawek środków komunikacji publicznej, nie wg ewidencji przebiegu pojazdu czyli tzw. kilometrówki,

3. Pieniądze z KFS przyznawane będą w transzach – wg rozpisanych w Państwa wnioskach terminów (uszczegółowienie terminów będzie zapisane w umowie z Powiatowym Urzędem Pracy), przelewy zatem będą przyznawane przed danym szkoleniem. Takie rozwiązanie zapobiega sytuacji, kiedy np. dowiadują się Państwo, że nie udało się zebrać grupy
szkoleniowej i konieczne jest np. odwołanie szkolenia. Wówczas nie musicie Państwo zwracać otrzymanych
środków, tylko aneksujecie umowę i otrzymujecie dane środki przed kolejnym terminem szkoleniowym.
4. Jeśli któreś ze szkoleń się nie odbędzie lub któryś z Pracowników nie pojedzie na zapisane we wniosku szkolenie a środki będą już przelane, wówczas konieczny będzie zwrot pieniędzy wraz z odsetkami. Stosowne jest zatem szybkie informowanie Urzędu o niemożności uczestniczenia danego Pracownika w szkoleniu jeszcze przed przelaniem pieniędzy na dane szkolenie.

5. Mikroprzedsiębiorstwa (firmy zatrudniające mniej niż 10 Pracowników na umowę o pracę) mają 100% dofinansowania szkoleń, przedsiębiorstwa powyżej 10 Pracowników na umowę o pracę czyli małe oraz średnie – 80 % dofinansowania.

W razie wszelkich pytań – jestem do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiam serdecznie,
Ilona Trześniewska (Radojewska)

Dolnośląski Związek Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców
Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska
ul. Żelazna 34/310, 310 A
53-428 Wrocław
tel. (71)349 80 63/603428895


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?