RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Jutro w resorcie spotkanie dwóch zespołów do spraw POZ i pakietu onkologicznego

24 marca 2015

Jacek Krajewski i Marek Twardowski będą reprezentowali Federację Porozumienie Zielonogórskie w zaplanowanym na środę (25 marca), spotkaniu zespołu do spraw POZ, powołanego przez Ministerstwo Zdrowia m.in. w związku z pakietem onkologicznym. Spotkanie rozpocznie się o 17.00.

 

W piśmie do resortu prezes PZ Jacek Krajewski przedstawił kilka zagadnień, które w opinii organizacji wymagają poruszenia podczas pracy zespołu, a także – niekiedy pilnych rozwiązań.

 

Jacek Krajewski proponuje omówić projekt rozporządzenia w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, a także problem postępującego niedoboru  lekarzy i pielęgniarek pozostającego w  związku z niską motywacją do pracy w podstawowej opiece zdrowotnej oraz nieprawidłowo przebiegającego procesu kształcenia nowych kadr.

 

Na liście spraw wymagających regulacji jest także czas trwania porady lekarskiej w POZ. Jacek Krajewski podkreśla w piśmie, że problem ten jest nieuregulowany i komentowany wyłącznie tak, że „porada pacjenta powinna trwać tyle ile potrzeba”.

 

Ponadto PZ proponuje zająć się problemem rozliczania świadczeń dla pacjentów nieuprawnionych do świadczeń oraz nieporozumieniami ze środowiskiem onkologicznym, spowodowanymi odsyłaniem pacjentów po leczeniu onkologicznym do dalszego leczenia i monitorowania u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Przedstawiając propozycje na spotkanie, prezes PZ wyraził  nadzieję, że będzie ono „początkiem konstruktywnych działań zmierzających do poprawy warunków pracy tego segmentu opieki zdrowotnej w naszym kraju, a w konsekwencji poprawy jakości świadczeń.”

 

Jutro w Ministerstwie Zdrowia odbędzie się także drugie spotkanie Zespółu ds. Pakietu Onkologicznego. Rozpocznie się o godz. 15.00. Porozumienie Zielonogórskie będą reprezentowali: Wojciech Pacholicki – wiceprezes oraz Marek Sobolewski, ekspert ds legislacji.

 

– Liczymy, że Ministerstwo odpowie na nasze pytania dotyczące funkcjonowania pakietu – mówi Pacholicki. – Dziś, po blisko trzech miesiącach funkcjonowania, czas na podsumowanie i korekty.


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?