RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

PROCEDURA ODZYSKIWANIA NIEUBEZPIECZONYCH PACJENTÓW ŚWIECĄCYCH SIĘ NA CZERWONO A MAJĄCYCH UBEZPIECZENIE

23 lutego 2015

Procedura przywracania pacjentów na listy aktywne lekarzy POZ, a którzy to pacjenci figurują w systemie eWUŚ jako nieubezpieczeni:

1. Należy telefonicznie poinformować pacjenta, że DOW NFZ określił Pana/Panią jako osobę nieubezpieczoną (czyli nie mającą prawa do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych) i w związku z tym winien się Pan/Pani pojawić niezwłocznie u swojego lekarza rodzinnego z dokumentem tożsamości (np. dowód osobisty, prawo jazdy) i dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie zdrowotne.
2. Po przybyciu pacjenta do praktyki należy sprawdzić autentyczność dokumentów i wykonać kserokopię dokumentu ubezpieczenia zdrowotnego.
3. Oryginał dokumentów zwrócić pacjentowi, a kserokopię poświadczyć „za zgodność” pieczątką lekarską.
4. Wypełnić pismo do DOW NFZ (szablon w załączniku) – na tym piśmie pacjent musi podpisać się czytelnie (imię i nazwisko we wskazanym miejscu)
5. Pismo to wraz z kserokopią dowodu ubezpieczenia zdrowotnego (poświadczonego za zgodność) wysłać do DOW NFZ.
6. Należy poinformować pacjenta, że na podstawie dokumentów, które dostarczył i okazał oraz oświadczenia, które w dniu dzisiejszym podpisał będzie osobą uprawnioną do świadczeń tylko przez 3 kolejne miesiące kalendarzowe i ten czas musi pacjent wykorzystać w swoim własnym interesie, aby DOW NFZ przywrócił mu status ubezpieczonego w systemie ochrony zdrowia.
7. Należy w sposób jasny wytłumaczyć pacjentowi, że po 3 miesiącach od wypełnienia oświadczenia znowu staje się osobą nieubezpieczoną – bez prawa do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, a taka sytuacja nie może się powtarzać w nieskończoność, gdyż za niego stawka kapitacyjna do lekarza rodzinnego po tych 3 miesiącach nie będzie wpływała, a w momencie zachorowania lekarz rodzinny nie będzie posiadał żadnych środków finansowych na leczenie i badania dodatkowe, gdyż one to praktyki wpływać nie będą.

Cel procedury : ostatecznie wyjaśnić uprawnienia pacjenta do świadczeń aby zaświecił się na zielono eliminując konieczność składania oświadczenia co 3 miesiące.

oswiadczenie_pacjenta_dekl_dow


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?