RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Szanowne Koleżanki i Koledzy Lekarze …

3 stycznia 2015

Szanowne Koleżanki i Koledzy Lekarze!!!

 

W obliczu niekompetencji i arogancji ministra Bartosza Arłukowicza, połączonej z  niezdolnoścą do prowadzenia dialogu  zostaliśmy zmuszeni do zamknięcia naszych praktyk i przychodni w  zakresie POZ

Ta desperacka  decyzja i jednocześnie akt obywatelskiego nieposłuszeństwa  wynika z konieczności przywrócenia  bezpieczeństwa pełnienia naszych obowiązków zawodowych, oraz odpowiedzialności za zdrowie i życie naszych pacjentów. Bezpieczeństwo to zostało naruszone  wyniku wprowadzania w podstawowej opiece zdrowotnej tzw. pakietów – onkologicznego i kolejkowego –  które zostały opracowane przez ministra wbrew negatywnym opiniom środowisk i autorytetów medycznych.  Skazani zostaliśmy na  chaos, biurokrację oraz powszechną dezorientację . Odpowiedzialność za ten stan rzeczy  będzie  przerzucona na nas .

Już jesteśmy przeciążeni pracą, dodatkowe obowiązki narzucone przez ministra sprawią że staniemy się całkowicie niezdolni do jej wykonywania zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej .

Zmuszanie nas do tego przez ministra zdrowia  jest sprzeczne ze wszystkimi regułami funkcjonowania państwa prawa i zdrowego rozsądku. Dlatego większość z nas postanowiła zaprotestować . Obecnie jest to ponad 1700 placówek w całym kraju na Dolnym Śląsku ok 200 tj 35% wszystkich przychodni,w regionie i to nie tylko członkowie PZ.Inaczej nie będziemy w stanie zmusić ministra do dialogu i tak oczekiwanego kompromisu .Nasi negocjatorzy czekają w Warszawie są do dyspozycji . Od nas zależy  pozycja negocjacyjna naszych przedstawicieli  i nasz końcowy wspólny sukces. Otrzymujemy słowa poparcia i zrozumienia ze strony pacjentów ,mediów z którymi jesteśmy w codziennym kontakcie ,DIL-u z którym razem organizujemy konferencje prasowe.

Koleżanki i Koledzy,  prosimy o solidarne poparcie naszego protestu w każdej możliwej  formie   przeciwko nieudolności i arogancji ministra zdrowia .

 

Zarząd ZPOZ DŚ


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?