RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Pytanie i odpowiedź dot. umieszczenia tablicy informacyjnej o szybkiej terapii onkologicznej

27 stycznia 2015

Dzień Dobry,

Z zakresu AOS, obowiązek ten wynika z postanowień par. 2 ust. 12 umowy o udzielanie świadczeń (stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 79/2014 Prezesa NFZ

Świadczeniodawca realizujący diagnostykę onkologiczną ma obowiązek umieszczenia na zewnątrz budynku, w którym udzielane są świadczenia, w miejscu ogólnie dostępnym, tablicy ze znakiem graficznym realizatora świadczeń na rzecz pacjentów posiadających kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego, według wzoru określonego w załączniku nr 9 do warunków
zawierania umów.

Z zakresu poz z kolei ma trochę inną treść (w szczególności nie na zewnątrz, a wewnątrz) i wynika z postanowień zarządzenia nr 86/2014 Prezesa NFZ:

12. W okresie posiadania przez lekarzy poz udzielających świadczeń u danego świadczeniodawcy, uprawnień do wydawania kart, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3b, świadczeniodawca, w zwyczajowo przyjęty sposób, powinien informować świadczeniobiorców o możliwości skorzystania ze świadczeń w placówkach świadczeniodawcy, a w szczególności umieścić wewnątrz budynku, w widocznych miejscach, przy imionach i nazwiskach lekarzy udzielających świadczeń, informacji o posiadaniu przez lekarza uprawnień do wydawania kart.

13. Realizując obowiązek o którym mowa w ust. 12 świadczeniodawca obowiązany jest stosować wzór znaku graficznego, określony w załączniku nr 5a do zarządzenia.”;
Ryszard Bigosiński


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?