RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

OZZL popiera protest Porozumienia Zielonogórskiego

2 stycznia 2015

W oświadczeniu w tej sprawie OZZL podnosi, że lekarze słusznie robią, nie chcąc uczestniczyć w oszukiwaniu pacjentów.

Związek wzywa rządzących, aby porzucili tę drogę konfrontacji ze środowiskiem medycznym i agresji wobec niego, aby przestali skłócać pacjentów z lekarzami, lekarzy z pielęgniarkami, pracowników medycznych z dyrektorami szpitali – a zamiast tego rozpoczęli konstruktywny dialog ze środowiskiem medycznym i społeczeństwem.

OZZL zwraca także uwagę, że minister zdrowia, odrzucając konstruktywne propozycje Porozumienia Zielonogórskiego, zatrzasnął przed znaczną częścią polskich pacjentów drzwi do refundowanego leczenia w ramach POZ, łamiąc w ten sposób Konstytucję RP. Związek wzywa lekarzy prywatnie praktykujących, aby umożliwili tym pacjentom leczenie, przyjmując ich w swoich gabinetach i aby wystawili rachunek, który powinien być zrefundowany przez NFZ.

Według OZZL, leczenie chorych na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych zamiast w przychodniach, może doprowadzić do całkowitego paraliżu systemu ratownictwa medycznego.

OZZL stwierdza, że polski system publicznej ochrony zdrowia od wielu już lat opiera się na kłamstwie i obietnicach bez pokrycia, składanych przez rządzących. Chcą oni aby także dyrektorzy szpitali i przychodni, lekarze i pielęgniarki oraz inni pracownicy medyczni uczestniczyli w oszukiwaniu pacjentów. Dlatego każdy sprzeciw w tej sprawie budzi ich tak wielką irytację” – czytamy w oświadczeniu.

http://www.ozzl.org.pl/index.php/13388-ozzl-popiera-dzialania-porozumienia-zielonogorskiego-i-wzywa-rzad-do-zaprzestania-oszukiwania-pacjentow-oswiadczenie


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?