RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – środki na szkolenia dla pracodawców w 2015r. !!!!

21 stycznia 2015

Szanowni Państwo

Ostatnia nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy powołała do życia Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS). Jest to instrument wsparcia dla kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników utworzony w celu zwiększenia kompetencji oraz zapobiegania utracie pracy.  Dzięki funduszowi KFS firmy mogą finansować kursy, studia i egzaminy podnoszące kwalifikacje, badania lekarskie i psychologiczne oraz ubezpieczenia związane z podjętym kształceniem.

O dofinansowanie powyższych działań może wystąpić każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika. W latach 2014 i 2015 środki KFS będą adresowane do osób od 45 roku życia.

Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie:

80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego Uczestnika.

100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych na umowę o pracę) ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego Uczestnika.

Pracodawca decyduje o formie kształcenia i instytucji szkoleniowej, która je zrealizuje.

Chętny pracodawca musi złożyć wniosek o przyznanie środków do powiatowego uzrędu pracy ze względu na siedzibę pracodawcy:

Powiatowe_Urzedy_Pracy_Dolnym_Slasku

ZPOZDS w najbliższym czasie zorganizuje spotkanie z przedstawicielem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w celu wyjaśnienia jakie dokumenty i gdzie należy złożyć.

Z poważaniem

Iwona Wójcik

 


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?