RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Komunikat w sprawie Rzecznika Praw Pacjenta

2 stycznia 2015

Szanowni Państwo,

w związku z przekazywanymi przez Rzecznika Praw Pacjenta informacjami, zgodnie z którymi Rzecznik będzie nakładał kary pieniężne na podmioty, które w dniu dzisiejszym nie przekazały pacjentom dokumentacji medycznej, jednoznacznie oświadczamy, iż informacje te nie stanowią żadnego zagrożenia dla naszych członków:

 

  1. Żaden przepis prawa nie nakłada na podmioty lecznicze (nie mające zawartej umowy z NFZ) obowiązku codziennego otwarcia praktyk.
  2. Pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej –  i nikt takowego prawa mu nie odmawia.
  3. Żaden przepis prawa nie nakłada obowiązku wydawania pacjentowi dokumentacji medycznej natychmiast, od ręki.
  4. W sytuacji, w której praktyka nie jest otwarta, pacjent winien złożyć stosowny wniosek w formie pisemnej, a wówczas dokumentacja ta, w stosownej formie, zostanie temu pacjentowi – niezwłocznie wydana.

 

REASUMUJĄC, NIE OTWARCIE PRAKTYK W DNIU DZISIEJSZYM NIE STANOWI NARUSZENIA PRAW PACJENTA

 

Niezależnie od powyższego, nieprawdziwe są twierdzenia Rzecznika Praw Pacjenta, zgodnie z którymi w razie nie udostępnienia pacjentowi dokumentacji, może on nałożyć na dany podmiot karę pieniężną.

Zgodnie bowiem z przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w razie naruszenia praw pacjenta, Rzecznik może wydać decyzję wzywającą do zaniechania określonego działania (uznając je za bezprawne) i dopiero nie wykonanie tej decyzji może skutkować kolejną i dopiero w niej możliwe jest nałożenie jakiejkolwiek kary pieniężnej.

REASUMUJAC, W CHWILI OBECNEJ RZECZNIK PRAW PACJENTA NIE MOŻE NAŁOŻYĆ NA ŻADEN Z NASZYCH PODMIOTÓW JAKIEJKOLWIEK KARY PIENIĘŻNEJ

 

 

Zespół Prawny Federacji PZ


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?