RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Fundusz Szkoleniowy

28 stycznia 2015

Szanowni Państwo

W związku z informacją dot. Krajowego funduszu Szkoleniowego i zamieszczoną na stronach Związków 21.01.15r.:
http://pracodawcyzdrowia.pl/2015/01/krajowy-fundusz-szkoleniowy/

Przypominam, iż o dofinansowanie może wystąpić każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika. W 2015 środki KFS będą adresowane  do osób od 45 roku życia.

Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie:
80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego Uczestnika.

100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych na umowę o pracę) ale nie więcej niż do wysokości 300%  przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego Uczestnika.

Pracodawca decyduje o formie kształcenia i instytucji szkoleniowej, która je zrealizuje.

Wiem, że zgłaszają się do Państwa firmy szkoleniowe, które oferują przygotowanie dokumentów za wybór ich firmy do przeprowadzenia szkoleń. Niejednokrotnie, a mamy już kilka takich sygnałów, wybór firmy szkolącej wiąże się także z dodatkowymi opłatami za napisanie wniosku czy w przypadku dopłaty – zawyżone stawki szkoleń powodują niewspółmierny udział własny. Dlatego chcielibyśmy zaproponować Państwu optymalne rozwiązanie.

Informuję że z ramienia Związków zostanie wybrany Koordynator, który będzie Państwu pomagał wypełniać wnioski oraz skoordynuje wszystkie działania związane z organizacją szkoleń w podstawowych, najczęściej zgłaszanych obszarach. Jako związek podejmujemy się także zorganizować te szkolenia. Dzięki temu możliwym będzie zarówno ujednolicenie programów jak i stawek szkoleniowych, co ułatwi znacząco wspólną koordynację i rozliczanie programów.

Ponieważ do 05.02.2015r. musimy oszacować zapotrzebowanie ilościowe na szkolenia proszę o przesłanie informacji pt. ile osób z danej placówki i w jakim obszarze (zakres) chcieliby Państwo przeszkolić w nieprzekraczalnym terminie do 02.02.2015r. na mojego maila i.wojcik@pracodawcyzdrowia.pl

wzór w załączniku ale można przesłać w każdej innej formie.

Plan_szkolen_2015_


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?