RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

WYTYCZNE POSTĘPOWANIA FEDERACJI ZWIĄZKÓW PRACODAWCÓW OCHRONY ZDROWIA „POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE”

28 grudnia 2014

WYTYCZNE POSTĘPOWANIA

FEDERACJI ZWIĄZKÓW PRACODAWCÓW OCHRONY ZDROWIA „POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE”

1. Dnia 30.12.2014 rano wywieszamy informacje w przychodniach lekarskich – Załącznik Nr 2 zaktualizowany (bez słów „może być”). Informacja winna być umieszczona na zewnątrz budynku w miejscu ogólnie dostępnym.
2. Gabinety POZ od 2 stycznia mają być nieczynne. W budynkach, w których udziela się świadczeń zdrowotnych z różnych zakresów mają być nieczynne tylko gabinety POZ.
3. W czasie nieotwierania praktyk POZ obowiązuje całkowity zakaz przyjmowania pacjentów odpłatnie. Zatrudniony personel w tym czasie wykorzystuje zaległe urlopy.
4. Informacje o miejscach przyjmowania pacjentów POZ po 1 stycznia 2015r. udostępnia Narodowy Fundusz Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia.
5. Zarząd związku wojewódzkiego wyznacza przedstawicieli powiatowych do koordynacji działań na terenie swojego powiatu oraz do kontaktu z zarządem związku wojewódzkiego oraz wyznacza osoby do kontaktu z mediami.
6. Zarządy związków wojewódzkich winny być dostępne całodobowo dla swoich członków i przedstawicieli powiatowych.
7. Zarządy związków wojewódzkich winny być na bieżąco w kontakcie z zarządem Federacji.
8. Zarządy związków wojewódzkich nie podejmują żadnych działań bez uzgodnienia z władzami Federacji.
9. Informacji do mediów udzielają wyznaczone osoby w województwie i zarząd Federacji.

Zalacznik 1_28122014

Zalacznik 2_28122014

PDF :

Zalacznik-1_28122014 _1_

Zalacznik-2_28122014 _1_

Warszawa, dn. 28.12.2014r.

Zarząd Porozumienia Zielonogórskiego


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?