RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Ważność deklaracji POZ

31 grudnia 2014

Szanowni Państwo,

W związku z przesyłanymi przez poszczególne Oddziały NFZ oświadczeniami, zgodnie z którymi deklaracje wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej poz świadczeniodawców, którzy nie podpiszą aneksów w grudniu b.r. stracą ważność – informuję, iż oświadczenia te nie mają podstawy prawnej.

Żaden przepis prawa powszechnie obowiązującego nie stanowi bowiem o takim fakcie; nawet obecna treść Zarządzenia Prezesa NFZ nie zawiera takiej normy prawnej.

Wobec powyższego, oświadczenia te mają charakter gróźb bez pokrycia, mając na celu wyłącznie przestraszenie zrzeszonych w Federacji podmiotów.

Z poważaniem,

Ryszard Bigosiński


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?