RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Ustalenie wartości umowy na okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 w rodzajach świadczeń: AOS, LSZ – chemioterapia, programy zdrowotne, programy terapeutyczne

1 grudnia 2014

Biuro ZPOZDŚ proponuje, by świadczeniodawcy podpisali proponowane oświadczenie, jednakowoż z dopiskiem o podanej niżej treści. Przywoływany w poniższym oświadczeniu art. 384 par. 1 KC ma następującą treść:

Ustalony przez jedną ze stron wzorzec umowy, w szczególności ogólne warunki umów, wzór umowy, regulamin, wiąże drugą stronę, jeżeli został jej doręczony przed zawarciem umowy.

Wnioskując z w/w przepisu a contrario, skoro wzorzec umowy (jakim bezsprzecznie jest Zarządzenie Prezesa NFZ) nie został doręczony przed zawarciem umowy (złożeniem oświadczenia), to nie może wiązać drugiej ze stron umowy – co w efekcie uzasadnia złożenie poniższego zastrzeżenia:

Jednocześnie oświadczam, iż wobec nie wydania do dnia dzisiejszego nowych warunków zawierania i realizacji umów na rok 2015 (w postaci stosownego Zarządzenia Prezesa NFZ), zastrzegam sobie prawo do jednostronnego wycofania
niniejszego oświadczenia w sytuacji, w której warunki te będę zmuszony uznać za niemożliwe do zaakceptowania. Postawę prawną niniejszego zastrzeżenia stanowi art. 384 par. 1 Kodeksu Cywilnego.


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?