RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

UCHWAŁA nr 02/12/2014 ZARZĄDU Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienia Zielonogórskiego”

7 grudnia 2014

UCHWAŁA nr 02/12/2014

ZARZĄDU
Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia
„Porozumienia Zielonogórskiego”

z dnia 07.12.2014 r. w sprawie
stanowiska dotyczącego projektu Zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna

o następującej treści:

Zarząd Federacji, w związku z opublikowaniem projektu Zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w całości odrzuca zaproponowany projekt – jako niemożliwy do zrealizowania i niezgodny z dotychczasowymi ustaleniami zapadłymi w toku rozmów prowadzonych przez przedstawicieli Federacji z Ministrem Zdrowia i Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia

W związku z tym świadczeniodawcy zrzeszeni w Federacji nie podpiszą umów na realizację świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w 2015 roku.

Za uchwałą głosowało 13 osób,
Przeciw uchwale głosowało 0 osób,
Wstrzymało się od głosu 0 osób,


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?