RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Telefony z NFZ w sprawie podpisywania umów POZ na rok 2015

11 grudnia 2014

Biuro ZPOZ-DŚ informuje, że z sygnałów dochodzących z innych oddziałów wojewódzkich PZ, istnieje duże prawdopodobieństwo telefonów z NFZ z pytaniem, czy podpiszecie Państwo umowy w rodzaju POZ na rok 2015.

Biuro ZPOZ-DŚ przypominamy, że:

1. Zarządzenie Prezesa NFZ jest nadal tylko PROJEKTEM, a więc nie stanowi prawa, na które może sie powoływać jakikolwiek urzędnik NFZ.
2. Zarząd Porozumienia Zielonogórskiego dnia 7 grudnia podjął uchwałę następującej treści, którą można zacytować urzędnikom:

Zarząd Federacji, w związku z opublikowaniem projektu Zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w całości odrzuca zaproponowany projekt – jako niemożliwy do zrealizowania i niezgodny z dotychczasowymi ustaleniami zapadłymi w toku rozmów prowadzonych przez przedstawicieli Federacji z Ministrem Zdrowia i Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia

W związku z tym świadczeniodawcy zrzeszeni w Federacji nie podpiszą umów na realizację świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w 2015 roku.

3. Oświadczenie o prawie do reprezentacji Państwa podmiotów jest w posiadaniu Porozumienia Zielonogórskiego i do tych organów powinni się zwracać urzędnicy NFZ z pytaniem o możliwość podpisania umów.

Biuro ZPOZ-DŚ przypomina o spotkaniach z członkami PZ w dniu 11.12.2014 oraz 16.12.2014r.


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?