RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

List Prezesa PZ do członków PZ

12 grudnia 2014

Koleżanki i Koledzy,

Dziś (w czwartek 11.12.2014 r.), wraz ze stałym Zespołem Negocjacyjnym naszej organizacji, czyli z Teresą Dobrzańską-Pielichowską, Wojciechem Pacholickim, Markiem Sobolewskim, Tomaszem Zielińskim i Ryszardem Bigosińskim, po raz kolejny spotkaliśmy się w Ministerstwie Zdrowia z Prezesem NFZ, Tadeuszem Jędrzejczakiem oraz wiceministrami Sławomirem Neumannem i Piotr Warczyńskim.

Oczywiście już na wstępie wyraziliśmy oburzenie z powodu manipulacji medialnych ministra Arłukowicza i Neumanna, którzy próbują oszukać opinię publiczną informując o rzekomych podwyżkach, które resort przygotował dla POZ.

Wyraźnie podkreślałem, iż obiecywane, zwiększone środki posłużą jedynie na pokrycie kosztów nowych badań diagnostycznych a i to – nie w całości. W rzeczywistości, w większości przypadków nastąpi zmniejszenie finansowania świadczeń POZ poprzez usuniecie pacjentów „czerwonych” z list aktywnych lekarzy POZ.

Niestety, przedstawiciele Ministra Zdrowia i NFZ, nie uwzględnili naszej propozycji dotyczącej zakresu finansowania świadczeń lekarza POZ. Wciąż twardo odmawiają zwiększania realnych nakładów na podstawową opiekę zdrowotną. Ta postawa wyraźnie wskazuje, że albo wykazują się kompletną ignorancją nie dostrzegając zagrożeń dla dalszego funkcjonowania POZ – o co raczej trudno ich podejrzewać – albo celowo dążą do zmarginalizowania naszego, najlepiej działającego sektora w systemie ochrony zdrowia w Polsce.

Z zażenowaniem przyjęliśmy próbę omówienia przez ministra Warczyńskiego zmienionego na wniosek Federacji i KLR – projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Ponownie uznaliśmy przedstawione nam argumenty za „niepoważny”. W związku z tym MZ zaproponowało kolejny termin rozmów dotyczących ewentualnych zmian w drugim kwartale 2015 roku. Taką postawę uznaliśmy za arogancką.

W tej sytuacji, mając pewność, że z powodu złej woli naszych rozmówców, spotkanie zakończy się bez konstruktywnych wniosków, opuściliśmy salę obrad.

Uważam, że eskalacja działań propagandowych resortu upoważnia nas do wyraźnego, publicznego i medialnego artykułowania zarzutów oszukiwania pacjentów przez ministerstwo i rząd.

Przed nami trudne chwile, stajemy przed alternatywą: przyjąć katastrofalne dla nas warunki narzucone przez władzę i leczyć pacjentów do momentu bankructwa, czy solidarnie obronić dorobek naszego pracowitego życia i zmusić władzę by wreszcie zadbała o chorych a nam zapewniła realne możliwości, by dbać o ich zdrowie.

Przypomnijmy sobie nasze hasło sprzed 10 lat: „Jeden za wszystkich – wszyscy za jednego” Dziś nadszedł czas na jeszcze jedno: „Wszyscy za wszystkich”.

Jacek Krajewski


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?