RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Komunikat ze spotkania w MZ – 22.12.2014

22 grudnia 2014

W poniedziałek (22.12.2014), w siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Federacji i Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce z przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia. Delegacji NFZ przewodniczył Prezes NFZ, Tadeusz Jędrzejczyk, ze strony Ministerstwa rozmowy prowadzili: Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz oraz wiceministrowie: Sławomir Neumann oraz Piotr Warczyński.

Na wstępie Prezes Federacji i Minister Zdrowia podsumowali dotychczasowy przebieg negocjacji i określili obszary wymagające dalszych uzgodnień.

Minister Zdrowia zobowiązał się do spełnienia postulatu Federacji i KLRwP dotyczącego wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Rozporządzenie to wejdzie w życie w dniu 01.01.2015 r.

Przedstawiciele Ministerstwa i Narodowego Funduszu Zdrowia poinformowali, że opinia prawna dotycząca trwałości deklaracji wyboru pacjentów o niepotwierdzonym statusie ubezpieczenia, która miała być przygotowana w dniu dzisiejszym, będzie dostępna w dniu 23.12.2014 r. Minister obiecał, że opinia ta zostanie przesłana do Federacji i KLRwP.

Prezes NFZ poinformował, że przygotowano nowy projekt Zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna. Negocjatorzy Federacji wystąpili o jego udostępnienie przed następną turą rozmów.

Prezes Jacek Krajewski ponownie przypomniał przesłane do Ministerstwa stanowisko negocjacyjne Federacji i skonkretyzował obszary wymagające pilnego uzgodnienia: finanse, zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, pakiet onkologiczny.

Podczas rozmów ponownie poruszono kwestię wyliczania uśrednionego wskaźnika wykrywalności nowotworów. Niestety, nie doszło do uzgodnień.

Strony zadeklarowały wolę prowadzenia dalszych rozmów.


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?