RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Komunikat uzupełniający – umowy POZ 2015

15 grudnia 2014

W związku z rozsyłaniem przez poszczególne Oddziały NFZ, do świadczeniodawców poz, aneksów do umów, Federacja Porozumienie Zielonogórskie, zaleca, by:
– NIE PODPISYWAĆ ANKESÓW, OŚWIADCZEŃ ANI UMÓW NA 2015 ROK ANI NA JAKIKOLWIEK INNY OKRES

Warunki wykonywania świadczeń na rok 2015 i następne, nie zostały uzgodnione z Federacją, a proponowane obecnie są nie do zaakceptowania. W razie pomyślnego zakończenia negocjacji, wszyscy świadczeniodawcy otrzymają informację o tym fakcie, do tego czasu należy się wstrzymać z podpisywaniem jakichkolwiek dokumentów przesyłanych przez NFZ.”

Koleżanki i Koledzy,
aneksy, które Fundusz nam zaproponował mają na celu wyłącznie przedłużenie czasu trwania naszych umów. Do końca 2014r obowiązywać będą tegoroczne warunki. Od 2015r zostaną tym podmiotom, które zdecydują się je podpisać przedstawione nowe aneksy uwzględniające przepisy wchodzące w życie po 1-wszym stycznia. Są to warunki, na które zdecydowanie się nie zgadzamy. A więc:
– skierowania do dermatologa i okulisty
– weryfikacja pacjentów „czerwonych” poprzez złożenie oświadczenia tylko na okres miesiąca
– obsługa pakietu onkologicznego i kolejkowego z limitem środków na nową poszerzoną i drogą diagnostykę zawartą w rozporządzeniu Ministra Zdrowia ws. świadczeń gwarantowanych z zakresu poz ale bez limitu w ich zlecaniu
-kontrole bez ochrony zapewnionej ustawą o swobodzie działalności gospodarczej
– likwidacja korektora na choroby układu krążenia i cukrzycę
– faktyczne zmniejszenie finansowania poz
– harmonogramy pracy personelu podstawowej opieki zdrowotnej od 8.00-18.00
bez przerwy:z pozbawieniem pracodawcy swobody ustalania godzin pracy tego personelu

To tylko niektóre konsekwemcje podpisania zaproponowanych teraz aneksów do naszych umów.

Koleżanki i Koledzy,
nie podpisujemy tych aneksów do czasu wynegocjowania przez naszych przedstawicieli godnych warunków wykonywania świadczeń na rok 2015.
Tylko solidarne i wspólne działania pozwolą nam odnieść sukces. Do zobaczenia na wtorkowym spotkaniu.

Prezes Federacji PZ
Jacek Krajewski


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?