RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Pismo Prezesa NFZ

31 grudnia 2014

Szanowni Państwo,
W związku z przesłanym przez Prezesa NFZ do Oddziałów Wojewódzkich NFZ pismem zawierającym informacje o sankcjach, które jakoby mają być wprowadzone przez poszczególne Oddziały wobec  świadczeniodawców biorących udział w proteście, Federacja Pz oświadcza, co następuje:

Interpretacja zawarta w w/w piśmie dotycząca wygaśnięcia deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej poz – jest nieprawdziwa. Żaden przepis prawa powszechnie obowiązującego, umowy, ani Zarządzenia Prezesa NFZ nie zawiera zapisu o takiej treści. Deklaracje wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej poz nie tracą więc ważności w razie nie realizowania umów z NFZ, po podpisaniu aneksów deklaracje te ponownie będą stanowić podstawę do finansowania świadczeniodawców poz.

Jednym z warunków przerwania protestu jest ustalenie, zgodnie z którym umowy na 2015 rok będą aneksowane z dniem 31.12.2014 r. to oznacza, że umowy zachowają swą ciągłość, a w efekcie również i pozostałe sankcje opisywane w załączonym piśmie nie zaistnieją.

Zespół Prawny Federacji PZ

2014-12-30_Pismo_POZ


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?